Prototips CELInstruccions

Color de fons: Fer clic sobre els rectangles situats a la part esquerre del panell de control. El color de fons canviarà automàticament, a la vegada que s'esborrarà qualsevol bombolla que s'hagués pintat anteriorment.
Pintar bombolles: Fer clic sobre les el·lipses situades a la part dreta del panell de control per activar el color. Després fer clic a qualsevol lloc de l'àrea de treball per a que es pinti la bombolla. Si deixes el ratolí clicat podràs fer línies!